Toimitus ja palautus

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen

Rekisteriseloste 2005-28-09

Verkkopalvelun ozair.fi käyttäjärekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Ozair, Y-tunnus 1990063-1

Ozair, PL 70, FI-33311 Tampere, Finland

Yhteyshenkilö

Jani Lahtinen

Puhelin: +358(0)50 363 0339 / +358 (0)102395999

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietolain 8 § mukaiset yleiset edellytykset

  •  Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito
  •  Laskutus, asiakaskirjeet ja tiedotteet

Henkilötietolain 4 luvun mukainen henkilötietojen käsittely erityisiä tarkoituksia varten

  •  Tutkimus

3. Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja niihin liittyvistä tiedoista

Rekisterissä pidetään ozair.fi-verkkopalveluun kirjautuneiden käyttäjien, Ozairin henkilöstön, asiakkaiden ja yhteistyökumppanien sekä heidän edustajiensa tietoja.

  •  Yhteystiedot
  •  Toimeksiannot, käyttötapahtumat ja toimenpidetiedot
  •  Laskutustiedot
  •  Käyttäjän antamat profilointitiedot

Säännöllisenä tietolähteenä ovat käyttäjän (tietoverkon kautta sähköisesti tai muulla tavalla) itse antamat omia tietojaan koskevat ilmoitukset.

4. Tietojen säännönmukainen luovuttaminen (ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle)

Käyttäjärekisterin sisältöä ei rekisterinpitäjän aloitteesta luovuteta tai siirretä säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mutta tunnistetut ja valtuutetut käyttäjät voivat tehdä aineistoon rajoitettuja hakuja tietoverkon kautta kaikkialta maailmasta mistä on pääsy tietoverkkoon.

5. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietojärjestelmässä pidettävät aineistot on suojattu fyysisesti ja ohjelmallisesti useilla eri keinoilla:

  •  Laitteistot pidetään turvallisissa tiloissa ja niiden ylläpidossa noudatetaan korkeaa turvatasoa.
  •  Asiaton pääsy laitteistojen käyttöjärjestelmiin päätteeltä tai tietoverkon kautta on ehkäisty useilla tietoturvatekniikoilla, menetelmillä ja toimintatavoilla kuten palomuurit, ohjelmalliset suojaukset, käytön rajoittaminen ja valvonta.
  •  Asiaton pääsy käyttäjärekisteriin ja sen tietokantoihin on estetty kryptografisesti riittävän vahvoilla, säännöllisesti vaihdettavilla ja vain välttämättömien henkilöiden tiedossa olevilla tunnisteilla.

Rekisteritietojen päivitysoikeus on vain asianomaisilla rekisterinpitäjän edustajilla ja kaikilla käyttäjillä omiin tietoihinsa. Päivitykseen tarvitaan tätä varten annetut tunnisteet ja valtuudet.


HomeHome

Cart  

(empty)

New products

No new products at this time

Specials

No specials at this time